Documentul de Referinţă al Retelei Imprimare E-mail
Index Articole
Documentul de Referinţă al Retelei
Download

Aceasta este pagina de download pentru documentele oficiale din Documentul de Referinţă al ReteleiDocumentul de Referinţă al Retelei

Anexa 1

1 a – Hartă generală reţea CFR

1 b - Hartă linii interoperabile şi neinteroperabile

1 c – Hartă sisteme de circulaţie şi dotarea staţiilor

Anexa 2

Organizarea şi obiectivele RNE

Anexa 3

Informaţii RNE, OSS şi Instrumentele RNE

Anexa 4

Contract Acces Standard

Anexa 4bis

Proiect Contract Acces Standard 2014

Anexa 4a

Model standard Contract de Ipoteca Mobiliara

Anexa 4b

Managementul unitar al fortelor participante la interventia in cazul accidentelor pe calea ferata

Anexa 5

Documentele necesare pentru încheierea Contractului de Acces

Anexa 6

Lista Operatorilor de Transport Feroviar

Anexa 7

Listă principale instrucţiuni şi regulamente de exploatare

Anexa 8

Listă cu secţiile neinteroperabile

Anexa 9

Listă generală staţii

Anexa 10

Declivităţile liniilor CFR

Anexa 11

Tabel caracteristici tehnice ale staţiilor de frontieră cu terminalele aferente

Anexa 12

Tabel concentrator caracteristici reţea

Anexa 13

Caracteristici tehnice ale aparatelor de radio-emisie

Anexa 14

Listă secţii cu activitatea de mişcare suspendată

Listă secţii cu activitatea de mişcare suspendată

Anexa 15

Regulamentul de alocare a traselor

Anexa 16

Principiile care reglementează procedura de coordonare

Anexa 17

Secţiile de infrastructură cu capacitate saturată

Anexa 18

a Dispoziţii declarare capacitate saturata

b Criterii prioritate pentru – secţiile de infrastructură cu capacitate saturată

Anexa 19

Model standard Contract de furnizarea a energiei electrice de tracţiune

Anexa 20

Metodologie de calcul TUI

Anexa 21

Valoarea elementelor tarifare de bază pentru calculul TUI

Anexa 22

Exemple valori TUI pentru trenurile de călători şi marfă

Anexa 23

Lista şi nivelul tarifelor pentru activităţile conexe şi pentru alte activităţi

Anexa 24

Proiecte de dezvoltare - CFR

Anexa 25

Legislatie aferenta

 

 


Network Statement

Annex 1

1 a – Overview Map of the CFR Network

1b Map of Interoperable and Non-Interoperable Lines

1c Map of Traffic Systems and Station Equipment

Annex 2

RNE Organisation and Objectives

Annex 3

One Stop Shop and RNE Tools

Annex 4

Standard Access Contract and Annexes

Annex 4bis

Draft Standard Access Contract and Annexes 2014

Annex 4a

Standard Movable Mortgage Contract

Annex 4b

Unitary Management of the forces attendending the intervention in case of railway accidents

Annex 5

Required documents for concluding the acces contract

Annex 6

List of the Railway Undertakings

Annex 7

List of Main Operation Rules and Regulations

Annex 8

Traffic sections of the non-interoperable railway infrastructure

Annex 9

General List of stations

Annex 10

CFR Line Gradients

Annex 11

Table of the CFR border stations and their main characteristics

Annex 12

Summarising Table of the Main Characteristics of the CFR network

Annex 13

Technical Specifications of the Radio Stations

Annex 14

Sections with Traffic Activity Suspended

Annex 15

Allocation Rules

Annex 16

Principles Regulating the Coordination Procedure

Annex 17

Infrastructure Sections with congested capacity

Annex 18

Decisions on the declarations regarding the congested capacity

Priority criteria to the railway infrastructure capacity allocation on the congested capacity sections

Annex 19

Standard Contract Regarding The Supply of Traction Power

Annex 20

Methodology for Infrastructure Access Charging

Annex 21

Value of Basic Charging Elements for IAC Calculation

Annex 22

Examples of IAC Values

Annex 23

List and Level of the Charges for Related Activities and Other Activities

Annex 24

Modernization of Railway Infrastructure

Annex 25

List of Normative Acts Regulating the Access to the Railway Infrastructure